Versión

Non teño acceso á poesía de Joseph Brodsky en ruso, pero si en inglés. Non é un poeta fácil e ás veces é desconcertante. Velaquí unha atípica canción de amor, con imaxes sorprendentes e algunhas, como a do volcán, especialmente belas. Para os posmodernos, Brodsky e poeta de cabeceira de Alexander, un dos novios de Carrie Bradshaw na serie “Sex and the city”.

LOVE SONG

If you were drowning, I’d come to the rescue,
wrap you in my blanket and pour hot tea.
If I were a sheriff, I’d arrest you
and keep you in a cell under lock and key.

If you were a bird, I’d cut a record
and listen all night long to your high-pitched trill.
If I were a sergeant, you’d be my recruit,
and boy, I can assure you, you’d love the drill.

If you were Chinese, I’d learn the language,
burn a lot of incense, wear funny clothes.
If you were a mirror, I’d storm the Ladies’,
give you my red lipstick, and puff your nose.

If you loved volcanoes, I’d be lava,
relentlessly erupting from my hidden source.
And if you were my wife, I’d be your lover,
because the Church is firmly against divorce.

CANCIÓN DE AMOR

Se estiveses a afogar, iría ao teu rescate,
envolveríate no meu abrigo e daríache té quente.
Se fose un policía, iría a deterte
e pecharíate nunha cela a cal e canto.

Se foses paxaro, gravaría o teu son
e escoitaría toda a noite o teu agudo trino.
Se fose un militar, iríate reclutar
e nena, de seguro amarías a instrucción.

Se foses chinesa, aprendería a túa lingua,
queimaría moreas de incienso, vestiría divertidas roupas.
Se foses un espello, irrumpiría no tocador,
daríache a miña barra de labios e maquillaríache o nariz.

Se amases os volcáns, sería lava,
paseniñamente xurdindo da miña segreda fonte.
E se foses a miña dona, sería o teu amante,
porque a Igrexa rexamente se opón ao divorcio.

Los comentarios están cerrados, disculpa las molestias.