Do mero ser

Aquí vos deixo un orixinal de Wallace Stevens e a súa traducción ao galego:

Of Mere Being

The palm at the end of the mind,
Beyond the last thought, rises
In the bronze distance.

A gold-feathered bird
Sings in the palm, without human meaning,
Without human feeling, a foreign song.

You know then that it is not the reason
That makes us happy or unhappy.
The bird sings. Its feathers shine.

The palm stands on the edge of space.
The wind moves slowly in the branches.
The bird’s fire-fangled feathers dangle down.

DO MERO SER

A palma na fin da mente,
alén do último pensamento, érguese
na decoración de bronce,

un paxaro de dourada plumaxe
canta na palma, sen significado humán
sen sentimento humán, unha canción foránea.

Sabes entón que non é a razón
que nos fai felices ou infelices.
O paxaro canta. As plumas escintilan.

A palma érguese no gume do espazo.
O vento vai paseniño nas polas.
A plumaxe do paxaro, forxada en lume, queda pendurada.

Comentar